Politica de confidențialitate

Numele și adresa operatorului

Operatorul site-ului este NEUROWELLNESS S.R.L. cu sediul social pe Strada Solstițiului Nr 2, bl. 1, demisol, ap. 2, camera 2, Popești Leordeni, Ilfov, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J23/5965/2020, cod unic de inregistrare fiscală RO40341260.

Orice persoană ne poate contacta în mod direct, cu întrebări sau sugestii în legătură cu protecția datelor cu caracter personal la adresa office@neurofeedback-romania.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă. Astfel, in cele de mai jos, iți vom explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum și alte informații relative prelucrării datelor cu caracter personal.

Navigarea pe site-ul nostru e posibilă fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situații specifice precum completarea unui chestionar sau inscrierea la newsletter, persoanelor vizate li se pot colecta și prelucra anumite date cu caracter personal. In acest caz ne obligăm să obținem consimțământul persoanei vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării.

Pe lângă natura, amploarea și scopul pentru care colectam și procesăm date cu caracter personal, te vom informa și despre drepturile de care beneficiezi, drepturi reglementate de Regulament. În calitate de operator, am implementat măsuri tehnice și organizaționale astfel încât să asiguram protecția completă a datelor personale.

Definiții și termeni

Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată).

Persoana vizată reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor reprezintă efectuarea oricăror operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricția prelucrării se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor.

Crearea de profiluri se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor personale constând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice.

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale care să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Operator sau operator responsabil pentru prelucrare – este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrării de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația U.E.sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația U.E. sau a Statelor Membre.

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația U.E. sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca destinatari. Prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrării.

Terță parte este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, aunt autorizate să prelucreze date personale.

Consimțământ – consimțământul persoanei vizate reprezintă orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale. 

Cookies

Site-ul neurofeedback-romania.ro utilizează cookie-uri pentru a-ți furniza o experiență cât mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului tău, precum personalizarea anumitor setări, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături fiind generat un mini-coș de cumpărături în toate paginile site-ului, în partea de sus. Cookie-urile ne oferă un feedback valoros asupra modului în care este utilizat site-ul, astfel încât să il putem face și mai eficient și accesibil pentru tine. Ele permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută. Îmbunătățesc de asemenea eficiența publicității online.

Pentru mai multe informații privind cookie-urile pe care le folosim poți consulta pagina Informații Cookie.

Înscrierea la newsletter

Site-ul nostru îți oferă posibilitatea de a te înscrie la newsletter-ul neurofeedback-romania.ro. Ne informăm clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele noastre. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) dacă persoana vizată se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată în vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă deținătorul adresei de email este autorizat să primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocăm adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) și folosit de către persoana vizată în momentul înregistrării, la fel ca și data și timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesară pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o dată mai târzie, și de aceea servește scopului de protecție legală. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. În plus, cei care se înscriu la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cât acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare în chestiune, căci acesta ar putea fi cazul în eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau în eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice.

Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți.

Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizată pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Există un link în fiecare newsletter pentru dezabonare.

Posibilitatea contactului prin website

Site-ul nostru conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii și contactării persoanei vizate.

Date personale pe care le prelucrăm

NEUROWELLNESS S.R.L. colectează următoarele tipuri de date personale:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon

Avem nevoie de aceste date pentru a-ți oferi următoarele servicii:

Suport

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a te identifica
 • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu tine în vederea rezolvării situațiilor apărute
 • Număr de telefon – te vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei probleme; comunicarea poate fi înregistrată pentru a documenta situația apărută și rezolvarea ei
 • Detalii IP & sesiune pe site – avem nevoie de aceste date pentru a-ți putea oferi serviciul de comunicare Chat și pentru a-ți putea răspunde la întrebări aflând ce pagini ai vizitat în cadrul sesiunii pe site-ul nostru.

Funcționarea site-ului neurofeedback-romania.ro

 • Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet
 • Informații cont – informațiile tale vor fi păstrate în zona de administrare pentru a ne permite să îți oferim o experiență personalizată

Newsletter

 • Nume și prenume – avem nevoie de aceste informații pentru a-ți comunica într-un mod mai personal.
 • E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.

Comportament online

 • Datele tale personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies.

Găzduirea și stocarea datelor tale are loc la Claus Web SRL, cu sediul în România. Datele personale pentru newsletter vor fi încărcate în Mailchimp, care va acționa ca un împuternicit pentru NEUROWELLNESS S.R.L. și operează livrarea newsletter-ului nostru.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea sunt:

 • Google Analytics – furnizor analiză trafic site

Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

NEUROWELLNESS S.R.L. va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cerințele legale.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces al persoanei vizate. În vederea exercitării dreptului de acces, persoana vizată poate oricând să contacteze NEUROWELLNESS S.R.L. cu o solicitare în acest sens prin care să obțină un raport al datelor cu caracter personal.

Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesită a fi completate.

Dreptul la ștergere. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal după cum urmează: i) atunci când datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod ilegal sau o dispoziție legală în vigoare impune ștergerea acestora.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: i) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restricționarea utilizării lor, iii) NEUROWELLNESS S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu prezentul regulament.

Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoană sau către însăși persoana vizată.

Dreptul la opoziție. Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricând, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri. NEUROWELLNESS S.R.L. nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opoziții, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă NEUROWELLNESS S.R.L. prelucrează date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimțământ prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică creării de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de NEUROWELLNESS S.R.L. pentru scopuri de direct marketing, atunci NEUROWELLNESS S.R.L. nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către NEUROWELLNESS S.R.L. pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.

Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. NEUROWELLNESS S.R.L. va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea NEUROWELLNESS S.R.L., de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a formula o plângere către autoritatea de supraveghere – în cazul în care persoana vizată apreciază că drepturile sale legitime în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, aceasta se poate adresa cu o plângere în acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Dacă dorești să îți exerciți drepturile sau să ne transmiți o notificare / cerere te rugăm să ne contactezi pe adresa de e-mail: office@neurofeedback-romania.ro. Îți vom răspunde în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri te vom anunța și îți vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. al Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pentru perioada necesară scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi păstrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

Pentru newsletter vom păstra datele tale cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne vei notifica că nu mai dorești să primești newsletter-ul. După această perioadă, datele tale personale vor fi distruse ireversibil.

Pentru comenzile plasate pe site-ul nostru datele tale personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

Protejarea datelor cu caracter personal

NEUROWELLNESS S.R.L. aplică un cadru intern de politici și standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.

Acest document a fost actualizat pe data 29-Mai-2023.